choose a draw :

men Round 01

freestyle
01 HEAT ON Pts Rank
white A. COZZOLINO (CV)
white A. AURELIO (ITA)
03 Name Pts Rank
white C. EDIN (SWE)
white B. PILGRIM (AUS)

men Round 02

05 Name Pts Rank
white G. ARROJO (ESP)
white B. A. EINDHOVE (HOL)

choose a draw :

test Round 01

01 Name Pts Rank
white 38
black 34
red 30
white 27
02 Name Pts Rank
white 39
black 35
red 31
white 26
03 Name Pts Rank
white 37
black 33
red 29
white 28
04 Name Pts Rank
white 40
black 36
red 32
white 25

test Round 02

05 Name Pts Rank
white 1.1
black 19
red 11
white 6
06 Name Pts Rank
white 2.1
black 22
red 14
white 3
07 Name Pts Rank
white 1.2
black 18
red 10
white 7
08 Name Pts Rank
white 2.2
black 23
red 15
white 2
09 Name Pts Rank
white 1.3
black 20
red 12
white 5
10 Name Pts Rank
white 2.3
black 21
red 13
white 4
11 Name Pts Rank
white 1.4
black 17
red 9
white 8
12 Name Pts Rank
white 2.4
black 24
red 16
white 1

test Round 03

13 Name Pts Rank
white 3.7
black 3.8
red 2.5
white 2.6
14 Name Pts Rank
white 3.5
black 3.6
red 2.7
white 2.8
15 Name Pts Rank
white 3.11
black 3.12
red 2.9
white 2.10
16 Name Pts Rank
white 3.9
black 3.10
red 2.11
white 2.12

test Round 04

17 Name Pts Rank
white 2.14
black 1.13
red 1.5
white 1.6
18 Name Pts Rank
white 2.13
black 1.14
red 1.7
white 1.8
19 Name Pts Rank
white 2.16
black 1.15
red 1.9
white 1.10
20 Name Pts Rank
white 2.15
black 1.16
red 1.11
white 1.12

test SEMI-FINAL

21 Name Pts Rank
white 2.19
black 2.20
red 1.17
white 1.18
22 Name Pts Rank
white 2.17
black 2.18
red 1.19
white 1.20

test 4th PLACE FINAL

23 Name Pts Rank
white 4.21
black 4.22
red 3.21
white 3.22

test FINAL

24 Name Pts Rank
white 2.21
black 2.22
red 1.21
white 1.22