Choose a draw :

HOMMES DE KITE Round 01

01 Name Pts Rank
red BEN
white TOM
yellow ADRI
blue LOIC
02 Name Pts Rank
red XAV
white CHRISTO
yellow STEPH
blue PIERRIC

HOMMES DE KITE Round 02

03 Name Pts Rank
red 4.2
white 3.1
04 Name Pts Rank
red 4.1
white 3.2

HOMMES DE KITE Round 03

05 Name Pts Rank
red 1.3
white 2.2
yellow 1.1
06 Name Pts Rank
red 1.4
white 2.1
yellow 1.2

HOMMES DE KITE SEMI-FINAL

07 Name Pts Rank
red 2.6
white 1.5
08 Name Pts Rank
red 2.5
white 1.6

HOMMES DE KITE LOSER-FINAL

09 Name Pts Rank
red 2.7
white 2.8

HOMMES DE KITE FINAL

10 Name Pts Rank
red 1.7
white 1.8

Choose a draw :

SHORT LADDER Round 01

01 Name Pts Rank
red BEN 15.1 4th
white TOM 16.27 3rd
yellow ADRI 24.79 1st
blue LOIC 17.43 2nd
02 Name Pts Rank
red XAV 18.6 2nd
white CHRISTO 0 4th
yellow STEPH 13.93 3rd
blue MATILDA 27.37 1st

SHORT LADDER LOSER-FINAL

03 Name Pts Rank
red BEN 15.5 3rd
white GALILEO 12.8 4th
yellow TOM 24.1 1st
blue STEPH 17.7 2nd

SHORT LADDER FINAL

04 Name Pts Rank
red LOIC
white XAV
yellow ADRI
blue MATILDA

Choose a draw :

FINALE DE FINAL

01 Name Pts Rank
red GALILEO 27.6 1st
white NEKFEU 9.3 5th
yellow COACH SEB 22.73 2nd
blue LOIC 20.36 3rd
black ADRI 20.07 4th
02 HEAT ON Pts Rank
red ETIENNE
white SEB